استادان-سود

دوره استادان سود

20 تریدر در بالاترین سطح

سه ماه بر موارد کلیدی تمرکز کنید تا سطح جدیدی از رشد و سود را تجربه کنید.

مبلغ استادان سود: 22 میلیون تومان

سه ماه و در 10 جلسه، هر جلسه روی یک استراتژی شخصی من متمرکز هستیم، یک مسیر گام به گام برای ساخت استراتژی شخصی خودتان

مزایای شرکت در دوره:

 شناسایی موانع رشد

حذف موانع رشد شما در ترید در طی دوره

رشد چند برابری

اکانت ترید شما با استفاده از موازد گفته شده چندین برابر رشد میکند.

✅افزایش انگیزه 

فرمول خاص من برای حفظ انگیزه

 

✅چک لیست استراتژی

هر جلسه یک چک لیست دقیق از نحوه پیاده‌سازی استراتژی

بررسی معاملات شما توسط کسری رفالیان

خود من در طی دوره مستقیم روی معاملات شما نظارت دارم و فیدبک میدهم

 

درخواست مصاحبه با کسری رفالیان و مشاوره حضور در دوره