فرم درخواست ثبت نام استادان سود

چند سال است ترید می‌کنید؟
آیا آمادگی دارید که یک معامله‌گر حرفه‌ای باشید؟
میانگین سود شماچقدر است؟