اپیزود پنجم: وقتی همه چیز بر ضد تلاش است

چرخه‌ی بی‌پایان بدهی و نداشتن فضای جبران در زندگی سایه‌ی شوم فقر را روی زندگی ما می‌اندازد!


رادیو تلنگر

اپیزود چهارم: زندگی جاویدان

چطور امسال تکرار سال‌های قبل نباشد و چرا مرگ یک کمیابی نیست!


رادیو تلنگر

اپیزود سوم: هزینه مرفه بودن

ارزش پول به نسبت وضعیت اقتصادی متفاوت است. هزینه فرصت می‌تواند زندگی شما را از این رو به آن رو کند و اینجاست که کمیابی مجددا معنا پیدا می‌کند.

رادیو تلنگر

اپیزود دوم: تونل زنی

تونل‌ها می‌توانند جان ما را بگیرند یا ناجی ما باشند. غفلت در هوشیاری کامل


رادیو تلنگر

اپیزود اول: اولین تلنگر

در قسمت اول نشان می‌دهم، چرا به تلنگر در رفتارهای روزانه نیاز داریم و یک آزمایش عجیب و جذاب را برایتان بازگو می‌کنم.


رادیو تلنگر
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ